|
ההצעה לשיטת בחירות חדשה

לאחרונה התפרסם באתר איגוד הג'ודו מכתב מאת עו"ד נמרוד טפר, המנהל המלווה לאיגוד הג'ודו מטעם רשם העמותות, אשר מפרט את הצעתו לשיטת בחירות חדשה לאיגוד הג'ודו, כחלק מתוכנית ההבראה שנקבעה על ידי רשם העמותות.

את הצעתו של עו"ד טפר ניתן לקרא כאן

מזה שנים רבות אני מתריע כי המקור לבעיתיות בניהול ואירגון הענף, כמו ענפי ספורט אחרים, הוא שיטת הבחירות המעוותת אשר ירשנו מהתקופה של ההתאחדות לספורט. אינני רואה כל סיכוי לשינוי אמיתי בפני הענף, ללא שינוי רדיקלי של שיטת הבחירות, ומעבר לבחירות אישיות דמוקראטיות. על כן, אני רואה בשינוי מהותי של שיטת הבחירות את המהות של כל ניסיון שינוי באיגוד, ומה שמכונה "הבראה" יקום או יפול על שיטת הבחירות החדשה שתיקבע. פירטתי בפני עו"ד טפר את דעתי על הצעתו, וכן פירטתי כיצד צריכה להיראות שיטת הבחירות אם אנחנו אכן מתכוונים לבצע שינוי אמיתי באיגוד, ולא למצא את עצמנו בפני אותה גברת, בשינוי אדרת. בשל חשיבות העינין אני מביא את הדברים לידיעת כולם, ומציע שכל מי שהג'ודו יקר לליבו, ייקח את הדברים לתשומת ליבו ויהיה מעורב בתהליך החלטה כה גורלית לעתידנו. אני מציע שאיש לא יעמוד מהצד, ולפתוח דיון מעמיק על הנושא.

את מכתבי והצעתי ניתן לקרא כאן

בברכה, יונה.

חזרה לדבר הסנסיי