|
|
שיעורים מוסרטים- עבודה בעמידה

O Soto Gari
Ko Uchi Gari 1
Ko Uchi Gari 2
Combination: O Uchi Gari – Ko Uchi Gari
Combination: Ko Uchi Gari – O Uchi Gari
Counter to O Uchi Gari: Ko soto Gake
Ko Uchi Makikomi
Uchi Mata 1
Uchi Mata 2
Koshiki Taoshi
Okuri Ashi Barai: Applications, combinations and counters
Counter to Okuri Ashi Barai: Yoko Otoshi
Tai Otoshi
Ippon Seoi Nage 1
Ippon Seoi Nage 2
Ippon Seoi Nage (Kumi Kata)
Morote Seoi Nage 1
Morote Seoi Nage 2
Counters to Seoi Nage:Tani Otoshi & Tsuri Goshi
Counters to Seoi Nage:Seoi Nage & Nidan Ko Soto Gari
Combinations:O Uchi Gari – Seoi Nage Ko Uchi Gari – Seoi Nage
Harai Goshi
Uki Otoshi – Sumi Otoshi – Tai Otoshi: what's common, what's different?
Take Down using Gyaku Ude Garame
Combination: Sasae Tsuri Komi Ashi to Tai Otoshi
Combination: Ko Uchi Gari to Yoko Tomoe Nage
Tai Otoshi against defensive Kumi Kata
Counter: O Soto Gari to O Soto Gari   

חזרה לתפריט הטכניקות