|
|קטלוג תרגילי קרקע

Osae Komi Waza Shime Waza
Kesa GatameNami Juji Jime
Kuzure Kesa GatameGyaku Juji Jime
Yoko Shiho GatameKata Juji Jime
Mune GatameHadaka Jime
Kami Shiho GatameOkuri Eri Jime
Kuzure Kami Shiho GatameKata ha Jime
Kata GatameKatate Jime
Ushiro Kesa GatameTsukomi Jime
Gyaku Kesa GatameRyote Jime
Tate Shiho GatameSode Guruma Jime
Kuzure Tate Shiho Gatame
Makura Kesa Gatame

Kanzetsu Waza
Ude Garame
Gyaku Ude Garame
Ude Gatame
Juji Gatame
Waki Gatame
Waki Garame
Hiza Gatame
Kesa Ashi Garame
Kesa Ashi Gatame

חזרה לתפריט הטכניקות