|מכתבים

דף זה מיועד לתלמידים וחברים. כאן נציג מכתבים, רשומות, רשמים, תגובות והגיגים שנכתבו , על ידי תלמידי ביה"ס וחברים בכל נושא הקשור לביה"ס שלנו ולבודו.

החלטת בית המשפט על פירוק איגוד הג'ודו - 7.12.10 החלטתו של כב' השופט אורנשטיין מבית המשפט המחוזי בת"א, על מינוי מפרק זמני לאיגוד הג'ודו, על פי בקשת רשם העמותות.

איגוד הג'ודו נגד רשם העמותות - פסק הדין פסק דינה של כבוד השופטת יהודית צור, בית המשפט לעינים מינהליים בירושלים, בעינין עתירתו של איגוד הג'ודו נגד רשם העמותות, מיום 5.3.09

מזל טוב ליונה סנסיי דברי ברכה ליונה סנסיי לכבוד יום הולדתו ה- 59 מאת: טל וינברג וקבוצת המבוגרים

"הלוגו" זאב ארליך סנסיי, מורה לאייקידו, דאן 4, כותב על הלוגו של "בודוקאן"

שיעור ג'ודו עם יונה מלניק. רשמים מחברנו זאב ארליך סנסיי, מורה לאייקידו, דאן 4.

"אין נביא בעירו" כתבו: קבוצת התלמידים המבוגרים, יוני 2004. הרשומה נכתבה בעקבות אחד האירועים הפוליטיים הקשים ומבשרי הרעות בג'ודו בישראל.

"שם האב" כתבו: קבוצת התלמידים המבוגרים, ספטמבר 2005. הרשומה נכתבה כהמשך ל "אין נביא בעירו"

ידיים טובות: רשמים מסדנת עבודת קרקע עם יונה מלניק. מאת חברנו דוד כפרי, מדריך טאי צ'י במרכז הישראלי לטאי צ'י ומטפל בשיאצו.

מקור ראשון – גיבור ילדות: יונה מלניק מאת: מערכת מקור ראשון, עיתון ישראלי לאומי