Noam Kot
Galit Levy


|

בודוקאן" הדסה נעורים"

מרכז ג'ודו ואמנויות לחימה, כפר הנוער: "הדסה נעורים" על כביש חיפה, צמוד לבית ינאי. מגמת ג'ודו לתלמידים החל מכיתה ח', משולב בלימודים לקראת בגרות מלאה כולל מגמות ייחודיות. חוגים לכל הגילאים. מרכז לסדנאות, מפגשים, ומחנות אימונים המיועד לכלל אמנויות הלחימה. לתיאום ביקור או הזמנת המקום - יונה מלניק סנסיי: 2536691 052